MedicaRes to grupa profesjonalistów, którzy w niebanalny i interesujący sposób przeprowadzą kurs pierwszej pomocy.Mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy także pasjonatami – są wśród nas instruktorzy płetwonurkowania, miłośnicy motocykli, wspinaczki skałkowej, strażacy, pedagodzy.

Podczas kursów wykorzystujemy metody aktywizujące, zadania problemowe, symulacje zdarzeń, pracę w grupach. Przy odgrywaniu scenek motywujemy uczestników do szybkiego reagowania i podejmowania trudnych decyzji w stresie. Pomagamy im poznać siebie i poczuć się pewniej w niezaplanowanych sytuacjach.

W trakcie zajęć pracujemy na profesjonalnym sprzęcie używanym przez zespoły ratownictwa medycznego. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy uczestników – firm, urzędów, przedszkoli, uczelni, seniorów, a także osób indywidualnych.

Nasze kursy są zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 oraz ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wydajemy imienne certyfikaty ukończenia szkolenia honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Zajęcia prowadzimy na terenie całego kraju. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr ewidencyjny 2.32/00062/2012

Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług, a także spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów, firma MedicaRes Life Support wprowadziła z dniem 3 listopada 2014 roku Politykę Jakości (zobacz).
Jest to deklaracja naszego podejścia do zarządzania jakością oraz naszej pozycji w odniesieniu do klientów i konkurencji.
Polityka Jakości powstała jako część naszej strategii, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia oferowanych usług.


Nasz zespół

zdjęcie Katarzyna SzynalKatarzyna Szynal Z wykształcenia ratownik medyczny, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, również w zakresie Zdrowia Publicznego. Instruktor pierwszej pomocy i pedagog. Absolwentka wielu  kursów doskonalących, w tym międzynarodowych m.in. European Resuscitation Council, International Trauma Life Support, Advance ACLS. Wiedzę i doświadczenie zdobyła m.in. dzięki pracy jako kierownik zespołu w Pogotowiu Ratunkowym. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym kurs dla strażaków OSP i jako ochotnik realizuje swoją chęć niesienia pomocy innym, również „po godzinach”. Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – specjalista BHP. Aktualnie studentka Pielęgniarstwa. Autorka publikacji prasowych związanych z tematyką zdrowia i pierwszej pomocy. Uczestniczka wielu akcji społecznych, mających na celu kształtowanie świadomości i szerzenie wiedzy na temat niesienia pomocy potrzebującym. Swoje zajęcia prowadzi w sposób ciekawy i obrazowy. Skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach przedstawianych zagadnień, ograniczając elementy teorii do niezbędnego minimum. Zajęcia przez nią prowadzone są wysoko oceniane za poziom merytoryczny i dydaktyczny. Praca zawodowa i działalność społeczna przynoszą jej ogromną satysfakcję.


Anna Juchno Kierownik Biura. Instruktor pierwszej pomocy. Absolwentka kursów European Resuscitation Council. 316775_264030726953326_346353813_nWieloletnie doświadczenie związane z szeroko pojętą obsługą Klienta w dużej korporacji umiejętnie wykorzystuje do promocji firmy i dbania o jej wizerunek. Stoi na straży jakości szkoleń oraz stałego podążania za preferencjami Klientów, dbając o dostosowywanie ofert bezpośrednio do Ich oczekiwań. Prywatnie fanka gór i starej Warszawy. Kontakt: tel: 22 290 51 25, 503 437 499, e-mail: biuro@medicares.pl.


Kazusek

Anna Kazusek, Ratownik medyczny, absolwentka Medycznego Studium Policealnego nr 4 w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Zdrowia Publicznego ze specjalizacją Medycyna Ratunkowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Instruktor BLS/AED European Resuscitation Council. Uczestniczka wielu kursów doskonalących w tym m.in. międzynarodowego Prehospital Trauma Life Support(PHTLS) oraz seminariów m.in. na temat „Wpływu sytuacji trudnych na sprawność działania służb ratunkowych”. Wicemistrz w Ratownictwie Medycznym Ziemi Mazowieckiej 2011. Doświadczenie zdobyła pracując w zespołach ratownictwa medycznego, koordynując działanie stacji wyczekiwania oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. Współorganizowała zabezpieczenia imprez masowych. Od wielu lat prowadzi, skierowane do różnego rodzaju odbiorców, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zaawansowane dla służb medycznych i ratunkowych, m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Empatyczna, pogodna i pozytywnie nastawiona do świata.


Aleksander_Lipowski (2)Aleksander Lipowski Instruktor Emergency First Response oraz DAN. Prowadzi kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i nurkowych. Instruktor płetwonurkowania od wielu lat zajmujący się kształceniem osób dorosłych i młodzieży na wszystkich poziomach nurkowania rekreacyjnego. Szkolił również osoby niepełnosprawne otwierając przed nimi możliwości nurkowania i pokonywania własnych barier. Prywatnie jest miłośnikiem motocykli i turystyki motocyklowej. Organizował wiele wyjazdów i przedsięwzięć motocyklowych. Zaangażowany w projekty i działania propagujące bezpieczeństwo na drogach. Pasjonuje go stwarzanie innym możliwości rozwoju i kształcenia, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy, motywowanie do wysiłku i zaangażowania. Empatyczny i wymagający trener i lider.


Annksiazkaa Książek Ratownik medyczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instruktor BLS/AED. Przygotowana do pracy dydaktycznej, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Motocyklistka. Wraz z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opiekowała się grupą motocyklistów-ratowników, prowadząc zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współpracuje z policją oraz fundacjami o charakterze promocji bezpieczeństwa na drogach. Koordynuje pokazy medyczne, organizowane przez motocyklistów, propagując tym samym pozytywne postrzeganie motocyklicty-ratownika i jego możliwości działania w miejskich aglomeracjach. Swoje kwalifikacje podnosi nieustannie, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach doskonalących.