Szkolenia z pierwszej pomocy

wpis w: Szkolenia | 0

Proponujemy autorskie szkolenia z pierwszej pomocy, których celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie kursanta do szybkiego i sprawnego udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Programy kursów dostosowujemy  indywidualnie do oczekiwań Klientów oraz uwzględniamy specyfikę i rodzaj zagrożeń z którymi mogą się Oni spotkać.

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy uczestnicy otrzymują  imienne Certyfikaty honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS)

Podstawowe czynności ratujące życie
Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie kursanta do szybkiego i sprawnego udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Kursanci uczą się jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz w jaki sposób postępować z osobą poszkodowaną do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego.
Uczestnicy kursu pierwszej pomocy po szkoleniu potrafią ocenić funkcje życiowe osoby poszkodowanej, przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia ratunkowego oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową

Program szkolenia:

 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Wzywanie pomocy
 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej
 • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Pozycja boczna bezpieczna
 • Stany nagłe (drgawki, zawał, wstrząs anafilaktyczny itd.)
 • Zaopatrywanie krwawień
 • Dodatkowa tematyka związana np. z oczekiwaniami Klientów, charakterem pracy, czasu trwania kursu, zainteresowań itp.
Nazwa: Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS)
Czas: od 4 h dydaktycznych (3 h zegarowe) do 2 dni
Miejsce: szkolimy na terenie całego kraju
Cena: uzależniona od ilości osób
Liczba osób: optymalna wielkość grupy od 5 -12 osób

Szkolenie z pierwszej pomocy z AED (BLS/AED)

Podstawowe czynności ratujące życie + obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
Proponujemy Państwu rozszerzoną wersję kursu pierwszej pomocy BLS z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.
Urządzenie to coraz częściej pojawia się w miejscach użyteczności publicznej tj. metro, stacje benzynowe, centra handlowe, lotniska.
Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności obsługi urządzenia i jego skutecznego użycia podczas akcji ratunkowej.
Zajęcia opierają się na praktycznej nauce resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Program szkolenia :

 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Wzywanie pomocy
 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej
 • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Pozycja boczna bezpieczna
 • Stany nagłe (drgawki, zawał, wstrząs anafilaktyczny itd.)
 • Zaopatrywanie krwawień
 • Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
 • Dodatkowa tematyka związana np. z oczekiwaniami Klientów, charakterem pracy, czasu trwania kursu, zainteresowań itp.
Nazwa: Szkolenie z pierwszej pomocy z AED (BLS/AED)
Czas: od 4 h dydaktycznych (3 h zegarowe) do 2 dni
Miejsce: szkolimy na terenie całego kraju
Cena: uzależniona od ilości osób
Liczba osób: optymalna wielkość grupy od 5 -12 osób

Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS/AED + URAZY)

Podstawowe czynności ratujące życie + obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego + postępowanie z poszkodowanym z urazem
Rozszerzona wersja kursu pierwszej pomocy BLS o podstawowe postępowanie z poszkodowanym z urazem oraz obsługę Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Program szkolenia:

 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego
 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej
 • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
 • Postępowanie w przypadku zadławienia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Obsługa i użycie automatycznego defibrylatora AED
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu
 • Postępowanie urazowe – krwotoki, oparzenia, złamania
 • Stany nagłe: zatrucia, drgawki, zawał
 • Postępowanie w przypadku porażenia prądem
 • Dodatkowa tematyka związana np. z oczekiwaniami Klientów, charakterem pracy, czasu trwania kursu, zainteresowań itp.
Nazwa: Szkolenie z pierwszej pomocy (BLS/AED + URAZY)
Czas: od 4 h dydaktycznych (3 h zegarowe) do 2 dni
Miejsce: szkolimy na terenie całego kraju
Cena: uzależniona od ilości osób
Liczba osób: optymalna wielkość grupy od 5 -12 osób

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom (PBLS) dla szkół, przedszkoli, opiekunów

PBLS (Paediatric Basic Life Support) – Pierwsza pomoc dla przedszkoli, szkół, opiekunów i rodziców.
Kurs został opracowany z myślą głównie o rodzicach, opiekunach, nauczycielach, personelu przedszkoli, placówek szkolno – wychowawczych a także o wszystkich osobach, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo dzieci.
Kurs uczy jak pomagać dzieciom w przypadku utraty przytomności, zadławienia, drgawek, poparzeń, utraty oddechu.
Uczestnicy ćwiczą na fantomach do resuscytacji niemowlęcia i dziecka starszego.
Udział w pozorowanych zdarzeniach daje okazję do sprawdzenia się w sytuacji zagrożenia.
Zajęcia odbywają się w dowolnych godzinach, w małych grupach a także indywidualnie.

Program szkolenia:

 • Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy dzieciom
 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego
 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej
 • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego dziecka
 • Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym oddychającym
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, niemowlęcia, starszego dziecka
 • Postępowanie w przypadku najczęstszych urazów u dzieci (krwotoki, oparzenia, złamania)
 • Usuwanie ciał obcych z gałki ocznej, nosa, ucha
 • Postępowanie w przypadku zadławienia
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa
 • Stany nagłe: atak epilepsji, omdlenie, napad bezdechu, zatrucia, porażenie prądem, ukąszenia, użądlenia itp.
 • Zagrożenia, na które narażone są małe dzieci
 • NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ CZYLI NIEPOKOJĄCE OBJAWY U DZIECKA
Nazwa: “Pierwsza pomoc dla przedszkoli, szkół, opiekunów i rodziców”
Czas: od 6 h dydaktycznych (5 h zegarowych) do 2 dni (forma warsztatów)
Miejsce: szkolimy na terenie całego kraju
Cena: uzależniona od ilości osób
Liczba osób: optymalna wielkość grupy od 5 -12 osób

 

zadaj pytanie