Aegon

Małgorzata Okrasa-Kierownik ds.Rekrutacji i Rozwoju Pracowników |

Niniejszym pragniemy podziękować firmie MedicaRes Life Support za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla 40 pracowników Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Aegon Services Sp. z o.o. oraz Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.

Usługi zostały wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szkolenia zostały dopasowane do naszych potrzeb i przeprowadzone w należyty sposób.

Trenerzy wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną, bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień oraz wysokimi kompetencjami pedagogicznymi.

Dużą zaletą szkolenia była konieczność aktywnego udziału, obrazowe i realne przykłady, dzięki temu szkolenie miało charakter praktyczny a nie tylko teoretyczny.

Usługi szkoleniowe spełniły wszystkie standardy w zakresie szkolenia tym samym rekomendujemy firmę MedicaRes Life Support jako solidnego, rzetelnego i profesjonalnego partnera.