Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki 22 czerwca 2012

Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystki zaświadcza, iż instytucja szkoleniowa „Multi Medicamen Katarzyna Szynal w ramach zawartych umów przygotowała i przeprowadziła następujące szkolenia:

1.Pierwsza pomoc przedmedyczna w terminie 01.12.2010-03.12.20110 dla 7 osób w wymiarze 18 godzin
2.Pierwsza pomoc przedmedyczna w terminie 26.09.2011-30.09.2011 dla 9 osób w wymiarze 30 godzin
3.Pierwsza pomoc przedmedyczna w terminie 02.11.2011-03.11.2011 dla 8 osób w wymiarze 12 godzin
4.Pierwsza pomoc przedmedyczna w terminie 25.11.2011-26.11.2011 dla 6 osób wymiarze 12 godzin

Multi MedicaMen Katarzyna Szynal od dnia 25.06.2012 do dnia 29.06.2012 r. będzie przeprowadzać na nasze zlecenie kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w wymiarze 30 godzin dla 8 osób. Kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zlecenie zostało zrealizowane należycie pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Instytucja szkoleniowa ze swoich zobowiązań wywiązała się terminowo i zgodnie z zapisami umów. Dokumentacja szkoleń została przygotowana rzetelnie i przejrzyście.

Pragniemy podkreślić staranne przygotowanie zajęć, trafny dobór materiałów szkoleniowych oraz doskonałe przygotowanie pedagogiczne. Wszystkie te elementy pozwoliły na zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia.

Multi Medicamen Katarzyna Szynal spełniając stawiane wymogi, zasługuje na uznanie i miano rzetelnego, profesjonalnego partnera w dziedzinie szkoleń.