Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Halina Stachura –Olejniczak, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji |

Pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowanie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dzięki Pani profesjonalizmowi i zaangażowaniu szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Wierzę też, że tak przeprowadzone szkolenie przyczyni się do wzmocnienia praktycznych umiejętności w zakresie ratowania życia ludzkiego w nagłych przypadkach, których często jesteśmy świadkami.

Życzę Pani dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych.