Radison Blu – 27 maja 2014 r.

Kierownik Działu Kadr Organizacji i Szkolenie, Małgorzata Zbroja |

Z przyjemnością polecam Firmę MedicaRes, która już po raz kolejny przeprowadziła dla pracowników Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej z użyciem defibrylatora.
Podczas warsztatów przeprowadzonych zostało wiele ćwiczeń praktycznych i analiz przypadków, które umożliwiły uczestnikom warsztatów przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne zastosowanie.

Zajęcia miały formę konsultacji i ćwiczeń praktycznych. Prowadzone były w sposób profesjonalny i ciekawy przez Trenerów posiadających wysoki poziom wiedzy merytorycznej, popartej doświadczeniem zawodowym.

Składam szczególne podziękowania Pani Katarzynie Szynal oraz Panu Dariuszowi Drop za przeprowadzenie warsztatów w sposób rzetelny, fachowy i dynamiczny. Chciałabym podkreślić merytoryczne przygotowanie Pani Katarzyny oraz Pana Dariusza, którzy nawiązali bardzo dobry kontakt z uczestnikami warsztatów, w jasny i zrozumiały sposób przedstawili wszelkie zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Firmę MedicaRes rekomenduje jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.