Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.

Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o. |

Dział Szkoleń i Rozwoju Tramwajów Warszawskich Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 20, z przyjemnością informuje, że firma „Katarzyna Szynal MedicaRes”, w ramach umów zawartych w latach 2013-2014 przygotowywała i prowadziła szkolenia pracowników TW z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zajęcia prowadzone były w ramach szkoleń okresowych bhp dla różnych grup zawodowych.
Wszystkie szklenia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i bardzo profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Firma MedicaRes, spełniając stawiane wymogi, ze swoich zobowiązań wywiązała się terminowo i zgodnie z zapisami umów.
W pełni zasługuje na miano rzetelnego, profesjonalnego, godnego polecenia partnera w dziedzinie szkoleń.