TRAININGS FOR MEDICAL STAFF

Classes are designed and suited to the requirements of the medical staff at various ranks.
We offer courses at different levels, adapted to the specifics of a particular profession, position and institution.Training programs are individually suited to meet the expectations of our customers.
We run our classes according to the latest guidelines of the European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010) and basing on the Act of September 8, 2006 on the National Emergency Medical Services.

We offer:

[symple_toggle title=”Basic course (BLS / AED – BASIC LIFE SUPPORT / AED)„] BASIC LIFE-SAVING OPEARTIONS + HANDLING THE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR

We offer an extended version of BLS course with a use of Automated External Defibrillator.
This device is more likely to occur in public places, ie. the subway, gas stations, shopping malls, airports. The training aims to develop skills of handling the device and its effective use during the rescue operation. Classes are based on practical learning the cardiopulmonary resuscitation with an automated external defibrillator.

Training program:

 • Safety rules of the rescuer and the victim
 • Legal aspects of the first aid
 • Calling for help
 • Assessment of the scene and the use of personal protective equipment
 • Assessment of victim’s vital functions
 • Dealing with breathing, unconscious victim
 • Cardiopulmonary resuscitation
 • Recovery position
 • Emergencies (seizures, heart attack, anaphylactic shock, etc.)
 • Managing the bleeding
 • Handling the Automated External Defibrillator (AED)
 • Additional subjects related to eg. the expectations of our customers, the nature of work, duration of the course, interests, etc.

 

[symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Course time: 4 didactic hours (3 clock hours) to 2 days
Place: we train across the country
Price: depends on the number of people
Number of participants: the optimal size of a group is 5 – 12 people [/symple_box] [/symple_toggle] [symple_toggle title=”ALS workshops (ADVANCED LIFE SUPPORT)„]

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)

Intensive workshops for doctors, nurses and paramedics. Classes are scheduled as a two-day training including 16 didactic hours, 8 hours per day.
Classes are designed and adapted to the requirements of the medical staff at various ranks.
Our classes run according to the latest guidelines of the European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010) and based on the Act of 8 September 2006. State Emergency Medical Services.
The workshop consists of lectures and exercises included in two theme units:

UNIT I

Basic life support BLS / AED – lectures and exercises

The aim of the course is practical and theoretical preparation of the student for the rapid and efficient assistance in case of danger to life or health. The program also includes the use of the Automated External Defibrillator (AED) during CPR, as well as the procedure in case of injuries. The course program of activities is:

 • Safety rules of the rescuer and the victim
 • Assessment of the scene and the use of personal protective equipment
 • Assessment of victim’s vital functions
 • Dealing with breathing, unconscious victim
 • Cardiopulmonary resuscitation
 • Handling the Automated External Defibrillator (AED)
 • Procedure in case of choking

UNIT II

Advanced life support ALS

The aim of the course is practical and theoretical preparation of the student to perform advanced tasks necessary in the event of danger to life or health.

Lectures:

 • cardiac arrest – causes and prevention
 • universal algorithm for advanced life support ALS
 • electrotherapy and treatment of cardiac arrhythmias
 • treatment and drug therapy for cardiac arrest
 • treatment of acute coronary thrombosis
 • procedure in particular situations
 • procedure after restoring circulation

Exercises:

 • basic and advanced techniques of clearing the airways,
 • safe electrotherapy and recognition of cardiac arrhythmias (ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia)
 • cardiac arrest in particular situations
 • ALS scenarios

There is a possibility to consider additional issues depending on the expectations of customers, nature of their work, interests, etc.

Duration of the course depends on the range of topics, the number of participants and, if necessary, additional customer expectations. Classes are conducted directly at the client’s place, throughout the country.

[symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”] Course time: 16 training hours (two days)
Place: we train across the country
Price: depends on the number of people
Number of participants: the optimal size of a group is 5 -12 people

[/symple_box] [/symple_toggle] [symple_toggle title=”Seminarium -WPŁYW SYTUACJI TRUDNYCH NA SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH – 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH„] Seminarium -WPŁYW SYTUACJI TRUDNYCH NA SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH – skierowane do lekarzy, ratowników medycznych, dyspozytorów oraz pielęgniarek Systemu PRM Działanie służb ratunkowych nierozerwalnie związane jest z szeroko pojętym ryzykiem. Sytuacje trudne i kryzysowe w relacji z pacjentem i jego otoczeniem mogą przybierać różne formy: podniesiony głos, groźby, szantaż,całkowity brak współpracy, wycofanie…. Jak poradzić sobie w takich sytuacjach? Co robić, a na co nigdy nie wolno sobie pozwolić? Jak uniknąć zagrożenia? Jak i czy negocjować……? Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone wpływowi „sytuacji trudnych na sprawność działania służb ratunkowych”. Program szkolenia: – zespołowe rozwiązywania problemów – umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach, –  sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego, –  wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności: –  stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych, –  wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie, –  zespół stresu pourazowego i jego objawy, –  potencjalni sprawcy sytuacji trudnych: –  osoba agresywna lub/i pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, –  pacjent, który odmawia poddania się zabiegom ratującym życie, –  osoba zapowiadająca samobójstwo, –  osoba, grożąca użyciem niebezpiecznego narzędzia lub/i materiału, –  osoba niepełnosprawna, –  cudzoziemiec, –  zachowanie w sytuacjach zakładniczych, –  współpraca z podmiotami, które są/powinny być na miejscu zdarzenia. Wymiana informacji, –  zachowanie w sytuacji śmierci osoby bliskiej dla pacjenta. Zajęcia prowadzą etatowi i emerytowani negocjatorzy służb specjalnych. Program seminarium zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego ds.Medycyny Ratunkowej. [symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”] Ilość  punktów edukacyjnych: 8 Czas kursu: 8 h Miejsce i termin: Warszawa, 14 marca 2015 roku Cena: 250 PLN Liczba osób:  liczba miejsc ograniczona (do 20 osób) Opłaty   przed seminarium na: KONTO: MedicaRes  – Mbank 44114020040000350269983985  Tytuł przelewu: imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „seminarium-działania służb ratunkowych” Zgłoszenie drogą mailową na adres biuro@medicares.pl lub poprzez formularz kontaktu http://medicares.pl/kontakt/ Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 514 082 870

W przypadku rezygnacji do 6 dni przed rozpoczęciem seminarium Uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% ceny szkolenia.W przypadku niepowiadomienia o rezygnacji do 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata przepada w całości. Nieobecność na seminarium nie zwalnia  z obowiązku zapłaty.

[/symple_box] [/symple_toggle] [symple_button color=”blue” url=”/kontakt/” title=”Visit Site” target=”blank” border_radius=””]Ask a question[/symple_button] [symple_button color=”green” url=”http://medicares.pl/events/miesiac/” title=”Visit Site” target=”blank” border_radius=””]The next trainings[/symple_button]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *